25 พฤษภาคม 2015

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

25 พฤษภาคม 2015,
 0

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิสื่อโลกพทุธธรรมพระโสณะ-อุตตระ
 เลขบัญชี 316-2-85138-7

ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระอาจารย์บุญร่วม ดาทอง
เลขบัญชี 983-0-36613-8

ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางรัก
ชื่อบัญชี กองทุนสื่อโลกพุทธธรรม


ข้ามไปยังทูลบาร์