ขอเชิญร่วมสมทบทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี มูลนิธิสื่อโลกพทุธธรรมพระโสณะ-อุตตระ
   เลขบัญชี 316-2-85138-7
 2. ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี พระอาจารย์บุญร่วม ดาทอง
  เลขบัญชี 983-0-36613-8
 3. ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางรัก
  ชื่อบัญชี กองทุนสื่อโลกพุทธธรรม


(โอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาโทรแจ้งพระคุณเจ้าฯ ที่สถานีด้วย
โทรศัพท์ 02-408-6470, 089-668-1047)