สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

บทสวดมนต์

by admin
[vc_row][vc_column][vc_hoverbox image=”2956″ primary_title=”สวดมนต์ทำวัตรเช้า” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%23ad1100″ primary_title_css_animation=”fadeInUpBig” hover_title=”สวดมนต์ทำวัตรเช้า” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2F|title:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%C2%A0|target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2F|title:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%C2%A0|target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1610544588313{margin-top: 0px !important;border-radius: 3px !important;}”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”2948″ primary_title=”สวดมนต์ทำวัตรเย็น” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%23ad1100″ primary_title_css_animation=”fadeInUpBig” hover_title=”สวดมนต์ทำวัตรเย็น” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F|title:%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99|target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F|title:%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99|target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1610950008057{border-radius: 3px !important;}”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”2967″ primary_title=”บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%23ad1100″ primary_title_css_animation=”fadeInUpBig” hover_title=”บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”bounceInDown” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%2F|title:%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3|target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%2F|title:%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3|target:%20_blank|”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”2979″ primary_title=”บทสวดอนันตลัขนสูตร” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%23ad1100″ primary_title_google_fonts=”font_family:Actor%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” primary_title_css_animation=”fadeIn” hover_title=”บทสวดอนันตลัขนสูตร” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”fadeInDown” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:(%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD)|target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:(%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD)|target:%20_blank|”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”2989″ primary_title=”สวดมนต์มงคลสูตร” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%237f201d” primary_title_css_animation=”fadeInUpBig” hover_title=”สวดมนต์มงคลสูตร” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”bounceInDown” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F|title:%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87|target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F|title:%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87|target:%20_blank|”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”3006″ primary_title=”บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%23bf2b2b” primary_title_css_animation=”fadeInUpBig” hover_title=”บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”bounceInDown” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c-%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b2-%25e0%25b8%259e%2F|title:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%20(%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2)|target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c-%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b2-%25e0%25b8%259e%2F|title:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%20(%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2)|target:%20_blank|”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”3002″ primary_title=”บทสวดพระปริตร” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%23ffffff” primary_title_css_animation=”fadeInUpBig” hover_title=”บทสวดพระปริตร” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”bounceInDown” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%2F|title:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99|target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%2F|title:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99|target:%20_blank|”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”3020″ primary_title=”พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์” primary_title_font_container=”font_size:40|color:%23ffffff” primary_title_css_animation=”fadeInUpBig” hover_title=”พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์” hover_background_color=”orange” el_width=”90″ hover_btn_title=”ไปหน้าบทสวดมนต์นี้!” hover_btn_size=”lg” css_animation=”bounceInDown” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1-%25e0%25b9%2597-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F||target:%20_blank|” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1-%25e0%25b9%2597-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F||target:%20_blank|”][/vc_hoverbox][vc_masonry_media_grid grid_id=”vc_gid:1617457739200-ccb36997-486d-2″][/vc_column][/vc_row]