สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

ตารางรายการวิทยุ24ชม.

by admin

ตารางรายการออกอากาศส่วนกลาง ตลอด 24 ชม.

เครือข่ายออกอากาศ 04.00-22.00น.

286 สถานีทั่วประเทศ กำลังดำเนินการอยู่ 17 สถานี

ตารางออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ พ.ศ. 2564

FM10425_RadioProgram01Ss

ตารางรายการออกอากาศ วันเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ. 2558

FM10425_RadioProgram02Ss

Leave a Comment