สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

  ขอเชิญร่วมสมทบทุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี มูลนิธิสื่อโลกพทุธธรรมพระโสณะ-อุตตระ
    เลขบัญชี 316-2-85138-7

    

  2. ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี พระอาจารย์บุญร่วม ดาทอง
   เลขบัญชี 983-0-36613-8

    

  3. ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางรัก
   ชื่อบัญชี กองทุนสื่อโลกพุทธธรรม
   เลขบัญชี 014-2-73573-3


  (โอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาโทรแจ้งพระคุณเจ้าฯ ที่สถานีด้วย
  โทรศัพท์ 02-408-6470, 089-668-1047)

  0 comment
  0 FacebookTwitterPinterestEmail