boonroumradio@gmail.com   02-408-6470, 089-668-1047

“ทำบุญประจำเดือน พฤษภาคม 2553″

วันที่4พฤษภาคม2560 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลสาย4

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บรรพชน
 เริ่มงานตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา