boonroumradio@gmail.com   02-408-6470, 089-668-1047
_DSC0045_resize

กิจกรรมทำบุญประจำเดือนสิงหาคม 2559

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดทำบุญประจำจองทุกเดือน โดยมีพระปลัดบุญร่วม (ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ) ได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บรรชน มีใจใฝ่บุญใฝ่กุศลที่มาร่วมกัน โดยมี อ.เลือน ประถมพงษ์ เป็นประธานฝ่านฆารวาช มีประชาชนมาผู้มาร่วมงานประมาณ 300 คน
ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมงานในวัดดั่งกลาว