SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

“ภาพกิจกรรมงานทำบุญประจำเดือน เมษายน วันที่่ 5 เมษายน 2558”
เนื่องจากเดือนเมษายนอยู่ในช่วงวันสงกรานต์ ทางสถานีจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
และรดน้ำพระสงฆ์ มีสภาชาวพุทธผู้ใจบุญมาร่วมงาน จำนวน 300 คน พระภิกษุสงฆ 15 รูป

ผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์