ข้ามไปยังทูลบาร์
  boonroumradio@gmail.com   02-408-6470, 089-668-1047
2012-09-23-4737
2012-09-23-4740
2012-09-23-4748
2012-09-23-4762
2012-09-24-4821
“ไปเทียว เนปาล  6 วัน 5 คืน”
ไปเทียว เนปาล  6 วัน 5 คืนเดือนตุลาคม 2556 
ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน 

 

ไปเทียว เนปาล  6 วัน 5 คืน เดือนตุลาคม 2556

ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน 
วันแรก : กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เจดีย์สวะยัมภูนาถ ย่านทาเมล ระบำเนปาลี
วันที่สอง : กาฐมาณฑุ – หุบเขาโปขรา ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร วัดบาราฮิ
วันที่สาม : โปขรา ยอดเขาซารางก็อต วัดบินดาบาซินี – กาฐมัณฑุ – ธุลิเขล
วันที่สี่ : ธุลิเขล – เมืองปักตะปูร์ – กาฐมาณฑุ เทพธิดากุมารี – เจดีย์โพธินาท
วันที่ห้า : กาฐมาณฑุ – เมืองปาทัน – กรุงเทพฯ

Leave a Comment