ข้ามไปยังทูลบาร์
  boonroumradio@gmail.com   02-408-6470, 089-668-1047
2012-12-10-3833
2012-12-10-3834
2012-12-11-4080
2012-12-12-4258
2012-12-10-3789
2012-12-10-3855
2012-12-11-3963
2012-12-11-4066
2012-12-11-4068
2012-12-11-4109
2012-12-11-4116
2012-12-11-4127
2012-12-12-4167
2012-12-12-4200
2012-12-12-4211
“ไปเทียวอินโดนีเชีย-บาหลี-บุโรพุทธโธ 5วัน4วัน”
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล FM 104.25 MHz
จัดโครงการท่องเทียว บุโรพุทธโธ-บาหลี ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน
เวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2553

​บาหลี-บุโรพุทธโธ อินโดนีเชีย 5วัน4วัน 
ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน ตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2556
ตารางเดินทาง
วันแรก / สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหลี ( เดนพาซาร์ ) สวนวิษณุ , วัดอูลูวาตู, ระบำ
วันที่สอง / หมู่บ้าน ทอปะติ , ถ้ำช้าง, เขาคินตามานี, ทะลสาบบาตรู, วัดเทมปักสิริงค์, หมู่บ้าน อูบุด
วันที่สาม /  บินสู่ ยอคกาตาร์  บุโรพุทโธ – วังศุลต่าน -วัดปรัมบานัน – ช้อปปิ้ง Malioboro STREET-บินกลับบาหลี
วันที่สี่ / บาตุบูลัน , บารองดานซ์, วิหาร ทามันอายุน, ทะลสาบเบราตัน,  วิหารอูลุนดานู, สวนลิงเคดาคอง,   วิหารทานาล็อท
วันที่ห้า  / อิสระตามอัธยาศัย&ช้อบปิ้งสินค้า ชายทะเล คูต้า -ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

Leave a Comment