Strict Standards: Declaration of New_Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-content/themes/pindol/functions/theme-functions.php on line 159

Strict Standards: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl() should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-content/themes/pindol/functions/plugins/dropdown-menus.php on line 188

Strict Standards: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl() should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-content/themes/pindol/functions/plugins/dropdown-menus.php on line 188

Strict Standards: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el() should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-content/themes/pindol/functions/plugins/dropdown-menus.php on line 188

Strict Standards: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el() should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-content/themes/pindol/functions/plugins/dropdown-menus.php on line 188

Deprecated: constructor method ที่ถูกเรียกสำหรับ WP_Widget ใน Mfn_Menu_Widget นั้น ขัดแย้งกัน ตั้งแต่รุ่น 4.3.0! ให้ใช้รุ่น __construct() แทน in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-includes/functions.php on line 4871

Deprecated: constructor method ที่ถูกเรียกสำหรับ WP_Widget ใน Mfn_Flickr_Widget นั้น ขัดแย้งกัน ตั้งแต่รุ่น 4.3.0! ให้ใช้รุ่น __construct() แทน in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-includes/functions.php on line 4871

Deprecated: constructor method ที่ถูกเรียกสำหรับ WP_Widget ใน Mfn_Recent_Comments_Widget นั้น ขัดแย้งกัน ตั้งแต่รุ่น 4.3.0! ให้ใช้รุ่น __construct() แทน in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-includes/functions.php on line 4871

Deprecated: constructor method ที่ถูกเรียกสำหรับ WP_Widget ใน Mfn_Recent_Posts_Widget นั้น ขัดแย้งกัน ตั้งแต่รุ่น 4.3.0! ให้ใช้รุ่น __construct() แทน in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-includes/functions.php on line 4871

Deprecated: constructor method ที่ถูกเรียกสำหรับ WP_Widget ใน Mfn_Tag_Cloud_Widget นั้น ขัดแย้งกัน ตั้งแต่รุ่น 4.3.0! ให้ใช้รุ่น __construct() แทน in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-includes/functions.php on line 4871

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method DropDown_Menu_Widget::init() should not be called statically in /var/www/vhosts/allmerry.com/fm10425buddhamonthon.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
คลังภาพกิจกรรม ไปเทียวเขมร 3 วัน 2 คืน ปี 2551 | FM104.25 Buddha Monthon Thai Radio Channel
DSC00590
DSC00437
DSC00659
DSC00456
DSC00512
DSC00470
DSC00553
DSC00585
DSC00604

 

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืนกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 104.25 MHz  ปี 2551

 

วันแรก กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ องค์เจ็ด องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาป
01.00 น. จุดนัดพบกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
01.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัส สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
05.45 แวะปั๊ม ปตท.วัฒนานคร ทำกิจวัตรประจำวันพร้อมรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
06.30 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้วเพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปต โดยทางทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านปอยเปต สู่เมืองศรีโสภณ สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา ระหว่างแวะให้คณะทัวร์รับประทานอาหารเช้า (คณะทัวร์จ่ายเอง)
09.30 น. เดินทางถึง จ.เสียมเรียบ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ เมืองเสียมเรียบ (มื้อที่ 1)
13.00 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 2) อาหารแบบนานาชาติ อร่อยมาก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืน
วันที่สองทัวร์กัมพูชา : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารส่วนมากเป็นแบบภาคกลาง(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา มีเสน่ห์มาก จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารสามารถเดินชมตลาดไนท์ได้ตามอัธยาศัย
วันที่สามทัวร์กัมพูชา : วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดซาจ๊ะ ( PSA JA MARKET ) กันตามอัธยาศัย และชม หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา นำคณะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 7)จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต
15.00 น. แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
ราคานี้รวมกัมพูชา
– ท่านละ 4,500 บาท ( รวมค่าบริการทุกอย่างแล้วครับ )
– พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000
– รถบัสปรับอากาศ
– ค่าที่พัก 2 คืน
– ค่าอาหารทุกมื้อ (7 มื้อ)
– ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
– มัคคุเทศก์กัมพูชา
ข้ามไปยังทูลบาร์