สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม-เมษายน 2566

                     “งานทำบุญประจำเดือน”

งานบุญประจำเดือน เมษายน 2566 ณ อาคารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 104.25 MHz  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บรรพชน

“สุโข ปุญญฺส อุจโย การสะสมบุญ นำสุขมาให้”

จิตถึงจิต ใจถึงใจ ส่งถึงผู้จากไป ผู้วายชนย์ที่ละโลกนี้ไป แด่บุคคลที่เรารักและห่วงใย

มีพิธีรดน้ำขอขมาพระรัตนตรัยและขอขมาพระสงฆ์ ในสิ่งที่เคยทำในกรรมที่เคยสร้าง เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต บทที่ว่า “กายกรรม๓ วจีกรรม๔ มโนกรรม๓ ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ”

และกิจกรรมงานบุญประจำเดือน บุญอุทิศให้อุทิศหาผู้ตายหรือผู้ล้วงลับไป เป็นประเพณีชาวพุทธที่ได้รับวัฒนธรรมสืบทอดมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสาร ทำบุญถวายวัดเวฬุวันให้เป็นสถานที่พักสำหรับพระศาสดา ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้พวกญาติในอดีตชาติของท่านที่เป็นเปรตเนื่องจากบุพกรรมที่เคยทำในอดีต พระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ไม่ได้กรวดน้ำให้สักทีอุทิศบุญให้ บุญส่งไม่ถึง พอตกกลางคืนมาเข้าฝัน และทำให้พระองค์เกิดความหวาดสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความกลัว รุ้งเช้าทรงทูลถามพระศาสดา พระศาสดาตรัสกัยพระเจ้าพิมพิสารว่า ที่เห็นเปรตเหล่านั้นคือญาติในอดีตของพระองค์ มารอรับบุญกุศศลที่ได้สร้างแต่ลืมอุทิศบุญกุศศลให้ นั้บแต่นั้นเป็นตั้นมาพระเจ้าพิมพิสารทำบุญและอุทิศส่วนบุญให้ญาติทุกครั้ง สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีคงามดีงามของพุทธศาสนิกชนที่พึงควรกระทำ สร้างบุญ สะสมเสบียงบุญ สมทบทุนให้มีในจิตใจ ของทุกท่าน

สุขถึงธรรม สุขถึงใจ ได้พบกัน ในงานบุญ