สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม-หล่อระฆัง 2566

                          ภาพกิจกรรมหล่อระฆัง

สำนักปฏิบัติธรรมพระโสณะ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม หล่อระฆังสำริด วันที่ 13 สิงหาคม 2566 พระปลัดบุญร่วม ปุญญฺมโน พระธานสงฆ์ เป็นพระธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา 

สืบเนื่องจากโยมเพ็ญประภา พร้อมกับครอบครัว ปรารถนาจะสร้องระฆังสำริด ถวายนะสำนักปฏิบัติธรรมพระโสณะ มีการหล่อ ณ สำนักฯ พร้อมคณะญาติธรรมสมาชิกผู้ฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 104.25MHz มาร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 200 คน