อบรมผู้ติดยา ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระโสณะอุตตระ

ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน พร้อมผพระภิกษุสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมฯ เปิดโครงการค่ายบำบัดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม พระปลัดบุญร่วม ปุญญฺมโน ประธานสงฆ์อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ในชุมชมหมู่บ้านดอนกลาง ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม