สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ประชุมคณะสงฆ์ ปี2565

   “ประชุมคณะสงฆ์ในฝ่ายปกครองเขตอำเภอเมือง จ.นครปฐม”

คณะสงฆ์ในอำเภอเมืองนครปฐมได้มีมัตติจัดประชุมในฝ่ายปกครองในพื้น มีพระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ ป.ธ.๔) เจ้าอาวาส วัดไร่เกาะต้นสำโรง ร่วมกับเจ้าอาวาสในฝ่ายปกครองได้มาประชุมและแจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในหมู่บ้านดอนกลาง 

อนุโมทนาร่วมกัน