สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม-ถวายพระ 2565

                                    “ถวายพระ “

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมกับเพื่อนนักศึกษาในรุ่น ถวายพระประดิษฐาน ณ ศาลากลางน้ำ สำนักปฏิบัติพระโสณะ-อุตตระ