สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม เมษายน 60

 “งานทำบุญประจำเดือน”

งานทำบุญประจำเดือน เมษายน 2560 ณ อาคารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM104.25MHz  

กำหนดการ  

เวลา 09:00 – 09:30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าพร้อมกัน

เวลา 09:30 – 10:00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 10:00 – 11:00 น. ฟังพระสวดเจริญพระพุทธมณฑล เสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต

เวลา 11:00 – 12.00 น. ถวายภัตรตาหารเพล และรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี  

สุโข ปุญญฺส อุจโย การสะสมบุญ นำสุขมาให้ จิตถึงจิต ใจถึงใจ ส่งถึงผู้จากไป ผู้วายชนย์ที่ละโลกนี้ไป แด่บุคคลที่เรารักแลห่วงใยการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายหรือผู้ล้วงลับไป เป็นประเพณีชาวพุทธที่ได้รับวัฒนธรรมสืบทอดมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสาร ทำบุญถวายวัดเวฬุวันให้เป็นสถานที่พักสำหรับพระศาสดา ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้พวกญาติในอดีตชาติของท่านที่เป็นเปรตเนื่องจากบุพกรรมที่เคยทำในอดีต พระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ไม่ได้กรวดน้ำให้สักทีอุทิศบุญให้ บุญส่งไม่ถึง พอตกกลางคืนมาเข้าฝัน และทำให้พระองค์เกิดความหวาดสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความกลัว รุ้งเช้าทรงทูลถามพระศาสดา พระศาสดาตรัสกัยพระเจ้าพิมพิสารว่า ที่เห็นเปรตเหล่านั้นคือญาติในอดีตของพระองค์ มารอรับบุญกุศศลที่ได้สร้างแต่ลืมอุทิศบุญกุศศลให้ นั้บแต่นั้นเป็นตั้นมาพระเจ้าพิมพิสารทำบุญและอุทิศส่วนบุญให้ญาติทุกครั้ง สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีคงามดีงามของพุทธศาสนิกชนที่พึงควรกระทำ สร้างบุญ สะสมเสบียงบุญ สมทบทุนให้มีในจิตใจ

                                                   สุขถึงธรรม สุขถึงใจ ได้พบกัน ในงานบุญ อนุโมทนาเม