สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25   ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

พระปลัดบุญร่วม ปุญฺญมโน พร้อมคณะนำสถานีวิทยุพุทธมณฑล เข้าพบหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์