พระปลัดบุญร่วม ปุญญฺมโน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 104.25 MHz พร้อมคณะ ผู้จัดรายการวิทยุกระจ่ายเสียง

เข้าพบ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 

พร้อมมอบเงิน 50,000 บาท  สมทบค่าใช้จ่ายในสถานีวิทยุ WBTV โลกพระพุทธศาสนา วัดยานาวา 

อนุโมทนา ร่วมกันนะ