สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม แจกยาสมุนไพร5ราก

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลสาย4

แจกยาสมุนไพร 5 ราก ช่วยเหลือผู้ป่วย โรคโควิด 19 

จำนวน 2,000,000 ล้านแคปซูล ปัจจุบันนี้ก็ยังแจกปกติ