สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม2563

“ทำบุญประจำเดือน มีนาคม 2563″

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลสาย4

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บรรพชน

 เริ่มงานตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา