สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม 7 สิงหาคม 2559

กิจกรรมทำบุญประจำเดือนสิงหาคม 2559

วัน ที่ 7 สิงหาคม 2559 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดทำบุญประจำจองทุกเดือน โดยมีพระปลัดบุญร่วม (ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ) ได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บรรชน มีใจใฝ่บุญใฝ่กุศลที่มาร่วมกัน โดยมี อ.เลือน ประถมพงษ์ เป็นประธานฝ่านฆารวาช มีประชาชนมาผู้มาร่วมงานประมาณ 300 คน
ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมงานในวัดดั่งกล่าว