“ภาพกิจกรรมงานทำบุญประจำเดือน เมษายน วันที่ 5 เมษายน 2558”
เนื่องจากเดือนเมษายนอยู่ในช่วงวันสงกรานต์
ทางสถานีจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
และรดน้ำพระสงฆ์ มีสภาชาวพุทธผู้ใจบุญมาร่วมงาน
จำนวน 300 คน พระภิกษุสงฆ 15 รูป

ผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน

ใส่ความเห็น