สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม งานปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 (วันพ่อ)

                ” งานปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557  

พระภิกษุ 1250 รูป”

 

  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9  ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ขึ้น มีพระเข้าร่วมปฎิบัติธรรม 1250 รูป  เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2557   ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วพช.) FM 104.25 MHz ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร เช้า-เพล กับพระปฎิบัติธรรม และหน่วยงานห้างร้านที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวนมาก 

Leave a Comment