สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ทำบุญประจำเดือน มิถุนายน 2557

 

“ทำบุญประจำเดือน มิถุนายน 2557”

วันที่ 1 มิถุนายน ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ณ สำนักฎิบัติธรรมพระโสณะ-อุุตระ  ได้จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลขึ้น

 โดยคณะชาวหมู่บ้านมาบแค มาร่วมงาน จำนวน  60 คน มีพระภิกษุสงฆ์ 14 รูป
หมอปิงมาฝังเข็มในงานด้วย เริ่มงานตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา

Leave a Comment