สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปราจีนบุรี 2557

by admin

“ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปราจีนบุรี 2557”

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM104.25MHz(ว.พช.)
ได้ระดมสิ่งของที่จำเป็นในการช่วยเหลือวัดสว่างอารมณ์
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
และพื้นที่ไกลเคียง ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ในปีพุทธศักราช 2557 ที่ผ่านมา​

ผู้ร่วมเดินทาง 50 คน

 

 

Leave a Comment