สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ทำบุญประจำเดือน กรกฎาคม 2557

“​ภาพกิจกรรมวันงานทำบุญประเดือน  กรกฎาคม “

วันที่ 6 กรกฎาคม  2557 ที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทมณฑลสาย4

ทางสถานีได้จักกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

 มีสภาชาวพุทธผู้ใจบุญมาร่วมงาน จำนวน 250 คน พระภิกษุสงฆ์ 15 รูป
เริ่มงานตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ได้รับปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 43,870 บาท

ในเงินส่วนนี้ได้นำไปเป็นค่าซ่อมเครืองส่งวิทยุ

Leave a Comment