สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ไปเทียวอินโดนีเชีย-บาหลี-บุโรพุทธโธ ปี2556

“ไปเทียวอินโดนีเชีย-บาหลี-บุโรพุทธโธ 5วัน4วัน”

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล FM 104.25 MHz

จัดโครงการท่องเทียว บุโรพุทธโธ-บาหลี ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน

 

เวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2556

 

​บาหลี-บุโรพุทธโธ อินโดนีเชีย 5วัน4วัน 
ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน ตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2556
ตารางเดินทาง
วันแรก / สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหลี ( เดนพาซาร์ ) สวนวิษณุ , วัดอูลูวาตู, ระบำ
วันที่สอง / หมู่บ้าน ทอปะติ , ถ้ำช้าง, เขาคินตามานี, ทะลสาบบาตรู, วัดเทมปักสิริงค์, หมู่บ้าน อูบุด
วันที่สาม /  บินสู่ ยอคกาตาร์  บุโรพุทโธ – วังศุลต่าน -วัดปรัมบานัน – ช้อปปิ้ง Malioboro STREET-บินกลับบาหลี
วันที่สี่ / บาตุบูลัน , บารองดานซ์, วิหาร ทามันอายุน, ทะลสาบเบราตัน,  วิหารอูลุนดานู, สวนลิงเคดาคอง,   วิหารทานาล็อท
วันที่ห้า  / อิสระตามอัธยาศัย&ช้อบปิ้งสินค้า ชายทะเล คูต้า -ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

Leave a Comment