“ภาพกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินประจำปี 2556”

ทอด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ สำนักปฎิบัติธรรมพระโสณะ-อุตตระ

ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประธานฝ่ายสงฆ์มีพระมหาบุญร่วม ปุญญฺมโน ผู้อำนวยการสถานีวิทย วพช.
ประธานฝ่ายฆารวาส คณะญาติโยมหมู่บ้านมาบแค ปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 361,725 บาท

 

ใส่ความเห็น