สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม งานฝังเข็มเพื่อสุขภาพ นครปฐม ธันวาคม 2553

“โครงการกิจกรรมงานฝังเข็มเพื่อสุขภาพ เดือนธันวาคม ปี 2553 “

สถานานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 104.25 MHz 

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีโครงการจัดกิจกรรม

ฝังเข็มประจำปีร่วมกับคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 20 ท่าน

บริเวรไต้ต้นจามจุรีจัดปีละครั้งในเดือนธันวาคมทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ตลอดเดือน
นำทีมโดยหมอปิงและพระมหาบุญร่วม ปุญญฺมโน

 

Leave a Comment