สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ทำบุญประจำเดือน สิงหาคม 2553

“ทำบุญประจำเดือน สิงหาคม 2553″

วันที่ 4 สิงหาคม  2553 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลสาย4

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บรรพชน

มีผู้ใจบุญมาร่วมทำบุญประมาณ 300 คน  โดยพ่อรัตน์ ดาทองเป็นประธาน
 เริ่มงานตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา

Leave a Comment